Besøg Det Grønne Hjørne

I foråret 2012 anlagde LandboNord i samarbejde med lokale foreninger og virksomheder syv demonstrationsbeplantninger. Arealet er delt op i syv felter. Der er i år ryddet en sti ind igennem beplantningen, så man kan se, hvordan Det Grønne hjørne har udviklet sig siden etableringen.

Vin 
En gruppe lokale vinavlere har etableret en demonstrations-vinmark på dyrskuepladsen med syv af de druesorter, der er mest udbredte i Danmark: Regent, Acolon, Solaris, Rondo, Cabernet Cortis, Ortega og Bolero. Siden 2000 har Danmark været godkendt af EU som vinproducerende land. Også i Nordjylland bliver der dyrket vin. Vi har over 100 vinavlere på hobbyplan og en håndfuld erhvervsavlere i regionen. 

Juletræer 
Der er plantet nordmannsgran, som er den mest anvendte juletræstræart i Danmark. Frøene er samlet i Ambrolauri. Det er tanken at fjerne én række hvert år og genplante rækken, så der med tiden bliver træer, som er 1-7 år gamle, hvilket svarer til den almindelige omdriftstid for nordmannsgran. Danmark er en af de førende producenter af nordmannsgran i Europa. 

Landskabplantning 
I landskabsplantningen indgår 22 forskellige busk- og træarter. Der er valgt arter, som i 2012 er tilskudsberettiget til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. I en almindelig landskabsplantning indgår der normalt 12-14 forskellige busk- og træarter. 

Bivenlig beplantning 
I den bivenlige plantning indgår seks forskellige arter, som alle har en stor nektar- og pollenproduktion. Derudover er der plantet almindelige frugttræer. Typiske bivenlige planter er vild æble, fuglekirsebær og hvidtjørn. Det er samtidig arter, som blomstrer meget og sætter mange frugter. 

Skovagtig beplantning 
Den skovagtige beplantning er blandet løvskov, hvor der indgår ær, alm. hæg og tarmvridrøn plantet i grupper. Enkelte planter er sat i vækstrør. Vækstrør fremmer væksten og beskytter mod vildtvid. Modellen er blandet løvskov, som med tiden både har en værdimæssig produktion og herlighedsværdier. 

Poppel (energiskov) 
Der er plantet tre forskellige modeller. En intensiv model, hvor der er plantet stiklinger svarende til 6000 planter pr. ha. Den intensive model høster normalt hvert 3. år. En ekstensiv model, hvor der er plantet ca. 2200 stiklinger pr. ha (3 x 1,5) m. Den ekstensive model høstes normalt hvert 7. – 10. år. En skovagtig model med med 1,75 m lange stokke, hvor der plantes ca. 1700 stokke pr. ha (3 x 2 m). For den skovagtig vil høst normalt ske efter ca. 10 år. 

1-rækket læhegn i øst 
I læhegnet indgår der 22 forskellige busk- og træarter. Læhegnet er plantet således, at højden med tiden vil være stigende fra syd mod nord; dvs. med lave buske i syd og træer i nord. 

 

Udstillere i 2018

  • Vindyrkerne i Vendsyssel
  • Hjørring Læplantningslaug
  • HedeDanmark A/S
  • Holms planteskole
  • Hjørring Amts Biavlerforening
  • Vendsyssel Historiske Museum 
  • Museumsforeningen
  • Haveselskabet, Hjørring Kreds