Udstilling af dyr på Hjørring Dyrskue 2019

Læs Plan og Regler grundigt (bemærk bl.a. afsnit om veterinære regler). Se Plan og Regler her

I lighed med 2018 betales der kun tilmeldingsgebyr for de første 4 dyr inden for hver kategori.

Det er fortsat muligt at få optaget reservedyr i kataloget. Disse kan medtages som erstatning for andre tilmeldte dyr, men det er ikke muligt at medtage andre dyr end de der er tilmeldt og registreret i kataloget.

Du kan tilmelde dine dyr her.

Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv. Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.

Nyt i 2019:

  • Vedr. billetter: Alle udstillere får armbånd, der gælder som billet begge dage.
  • Der udleveres ét armbånd til udstilleren og ét pr. tilmeldt dyr.
  • Alle udstillere får et gratis katalog.

Hesteaktiviteter​
Der er tilbud om 5 forskellige aktiviteter ud over alm. eksteriørbedømmelse. Se nærmere her.

Den generelle sundhedssituation hos heste i Danmark​
Dyrskuet følger situationen.

Vi opfordrer til, at de planlagte dyr eller stævnestarter tilmeldes i forhold til de oplyste tidsfrister. Såfremt det bliver nødvendigt at aflyse hesteudstillingen vil de indbetalte beløb naturligvis blive refunderet.

Camping
Pladserne er 6 meter brede og 10 meter lange, og er placeret lige syd for pladsen. Bestilling og betaling skal ske sammen med tilmelding af dyr. Vi henstiller til, at der kun bestilles en plads pr. udstiller.

Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at opsætte beboelsesvogne, bygge oven på campingvogne samt at opsætte fællestelte i campingområdet.

Vær særlig varsom med brug af åben ild, herunder grill m.m. i campingområdet.

Katalog
Kataloget lægges ud på hjemmesiden og kan udskrives derfra.

Har du spørgsmål, kan der rettes henvendelse til:

Helle Kjærsgaard på 96242534 / hkj@landbonord.dk

eller Karin M. Larsen, 21492742 / kml@landbonord.dk

Ønskes hjælp til udtagning af malkekvæg kan der rettes henvendelse til Jørgen Buur, 2147 2674 / jbp@vikingdanmark.dk    

 

Planer og regler

Her finder du planer og regler for at udstille dyr på Hjørring Dyrskue.

Læs mere

Transport af dyr

Når der udstilles dyr på Hjørring Dyrskue, kommer de fra nær og fjern. Men husk, at der er en række anbefalinger for transport af dyr.

Læs mere

Camping

Igen i år tilbyder vi udstillere på Hjørring Dyrskue, at der kan camperes på et areal i forbindelse med dyrskuepladsen.

Læs mere

Helle Kjærsgaard

Dyreudstillingen

Tlf: 9624 2534

hkj@landbonord.dk